รมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Undefined

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 7 กันยายน 2559

                 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 คณะผู้บริหาร สทอภ.