• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ชมรมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี

การประชุมสมาชิกชมรมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

               วันที่ 6 กันยายน 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดประชุมสมาชิกชมรมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารภูมิสารสนเทศสิรินธร ครั้งที่ 4/2559 โดย  รอง ผสทอภ.

Subscribe to RSS - ชมรมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี