• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

อบรมภูมิสารสนเทศ

GISTDA ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จัดการฝึกอบรมการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศให้กับเยาวชน

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย GISTDA ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทั้ง 5 แห่ง และบริษัท แลคตาซอย จำกัด จัดการฝึกอบรมการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศ ระหว่างวันทีที่ 22-26 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังห

Subscribe to RSS - อบรมภูมิสารสนเทศ