scienceweek

Undefined

กิจกรรม Science Week ในหัวข้อ GNSS Innovation : The Future Of Drone Technology

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม Science Week ในหัวข้อ “GNSS Innovation : The Future Of Drone Technology”ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 ณ SPACE INSPIRIUM อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กิจกรรมครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการเสวนาสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้อ “เมื่อนักสำรวจพิภพฝันอยากเป็นนักบิน...” โดย คุณเอกสุระ นันท์ธนาวรกุล (พี่เติ้ล) การบรรยายพิเศษ “การบังคับอากาศยานไร้คนขับ (UAV)...