• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

The Surveyor

The Surveyor

ไทย

จิสด้าลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย จิสด้า ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดเมืองต้องห้ามพลาดตามโครงการของ ททท.

Subscribe to RSS - The Surveyor