• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

2016 International Space Camp

2016 International Space Camp

ไทย

2016 International Space Camp

วันแรกของการเข้าค่าย 2016 International Space Camp ณ ประเทศเกาหลีใต้ ตัวแทนเยาวชนไทยทั้ง 6 คน ตื่นแต่เช้าเพื่อออกเดินทางจาก KDRI เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิด ณ KARI ในตัวเมืองแทจอน ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงโซลประมาณ 160 กิโลเมตร โดยมี Mr.

Subscribe to RSS - 2016 International Space Camp