• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การส่งเสริมการบริหารเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีอวกาศ

GISTDA นำนวัตกรรม G-Rice ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 28 - 30  มิย 64 GISTDA นำทีมโดยกลุ่ม AIP ได้นำนวัตกรรม G-Rice ลงพื้นที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ 20 กลุ่ม วสช./แปลงใหญ่ข้าว ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ภายใต้กิจกรรม ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดมหาสารคาม (ข้าวอินทรีย์) โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตแปรรูปสิน

ใช้ข้อมูลดาวเทียมเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรไทย

          วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 GISTDA ร่วมกับ Centre Nationald”Etudes Spatiales (CNES) และสถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดสัมมนา “การส่งเสริมการบริหารเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีอวกาศ” โดยได้รับเกียรติจาก H.E.Mr.Gilles GARACHON เอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย แ

Subscribe to RSS - การส่งเสริมการบริหารเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีอวกาศ