• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สนับสนุน

สนับสนุน

ไทย

GISTDA จับมือ ศวภ. ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด

      วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จ.ชลบุรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย GISTDA ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ศวภ.) หารือการทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีบทบ

Subscribe to RSS - สนับสนุน