• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

แม่แจ่มโมเดล

แม่แจ่มโมเดล

ไทย

ใช้ภูมิสารสนเทศเป็นกลไกหลักแก้ปัญหาชุมชน ลดพื้นที่ปลูกพืชไร่พืชล้มลุกในเขตป่าแม่แจ่ม

       9 ก.ค.

นายกรัฐมนตรี ขึ้นเหนือแก้ปัญหาหมอกควัน เตรียมขยายผลแม่แจ่มโมเดล

        27 เมษายน 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่

เตรียมขยายผลแม่แจ่มโมเดล ผลักดันใช้หลักประชารัฐจัดการไฟป่า

          19 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมศรีนคร โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA จัดประชุมหารือ “แม่แจ่มโมเดลพลัส: ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการขยายผลแม่แจ่มโมเดล”ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นการ

Subscribe to RSS - แม่แจ่มโมเดล