• ภาษาไทย
  • English

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุประเภทได้

จิสด้าเตรียมจัดงานมหกรรมอวกาศระดับนานาชาติครั้งแรกของไทย

          16 สิงหาคม 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้าจัดแถลงข่าวงานมหกรรมอวกาศระดับนานาชาติ หรือ Thailand Space Week 2019 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2562 ณ IMPACT ฟอรั่ม เมืองทองธานี งานแถลงข่าว

ประกาศผลนักศึกษาฝึกงานที่ผ่านการฝึกงานและได้รับคัดเลือก จาก โครงการ Ignite Star 2019 รุ่นที่ 1 ให้ร่วมเดินไปตุรกี

          ตามที่ โครงการ Innovation Internship Program: Satellite Telecom Engineer (Ignite Star) 2019 รุ่นที่ 1  เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานที่สนใจในด้าน Satellite Telecom Engineer เข้าร่วมฝึกงาน อบรมร่วมกับวิทยากรพิเศษ และเข้ารับการประเมินผลกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ อุทยานรั

UAV Startup 2019 “รอบ On-site Demo”

          GISTDA ร่วมมือ NIA สนับสนุน ส่งเสริม และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการในประเทศไทย ให้มีการพัฒนาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในกิจกรรรมการแข่งขัน UAV Startup 2019 “รอบ On-site Demo” ซึ่งได้เข้าร่วมจัดในงาน “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และฝึกซ้อมสาธิตการบิน UAV” ของสถาบ

จิสด้าเข้าร่วมกระบวนการติดตามประเมินผลเชิงพื้นที่ และทวนสอบโครงการ T-VER

          จิสด้า นำทีมโดยนายไกรรพ พงศ์พิบูลเกียรติ และ นายนรเชษฐ์ อัจจิมา นักภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมกระบวนการติดตาม ประเมินผลเชิงพื้นที่และทวนสอบโครงการ T-VER  กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และผู้ทวนสอบจาก มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน  15 คน  ในพื้นที่แปลงตรวจวัดปริมาณการกักเก็บคาร์บอน พื้นที่บ

จิสด้าร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ขอบเขตโซนนิ่ง ณ จังหวัดนครนายก

         เมื่อวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2562 จิสด้าร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ขอบเขตโซนนิ่งบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อเฝ้าระวังการจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่โซนนิ่งบริเวณใกล้เคียงสถา

UAV Startup 2019 "รอบ On-site Demo" เสร็จสิ้นไปแล้ว

          เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับกิจกรรมการแข่งขัน UAV Startup 2019 "รอบ On-site Demo" เมื่อวันที่ 30-31 ก.ค. 2562 ณ ชาญวีร์รีสอร์ท ปากช่อง นำทีมโดย GISTDA นายพรเทพ นวกิจกนก นายณัฐพล เลิศวัฒนนนท์ และทีม สอร.

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุม 417 ชั้น4 อาคารอุทยานแห่งชาติ ถ.พระราม 6

Gistda ร่วมกับ Airbus และ TESTIA จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “How new inspection technology can bring to the next level” ผลักดันผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม Aerospace

          เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้าร่วมกับ Airbus และ TESTIA จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Engineering for Aerospace Quality: how new inspection te

Fling คว้าสุดยอดไอเดียนวัตกรรมธุรกิจ ต่อยอดสู่สตาร์ทอัพไทยแลนด์

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับ ไทยแอร์เอเชีย สตาร์ทอัพไทยแลนด์ ดีแทค และสปีดคอมพิวเตอร์ เฟ้นหาสุดยอดทีมที่มาพร้อมความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียแปลกใหม่ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทค

GISTDA ร่วมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่าย เกษตรกรต้นแบบด้านข้าว (Model Smart Farmer) ปี 2562 เรื่อง “ยุคใหม่ชาวนาไทย ก้าวไกลไปกับ ไอที” กับกรมการข้าว

         ในระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องจัดประชุมสัมมนา โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น รอยัลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กรมการข้าวได้จัด โครงการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบด้านข้าว (Model Smart Farmer) ปี 2562 เรื่อง “ยุคใหม่ชาวนาไทย ก้าวไกลไปกับ ไอที” โดยได้เชิญ GIS

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมอื่นๆ