• ภาษาไทย
  • English

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุประเภทได้

4 ทีมสุดท้ายได้ไปต่อกับสุดยอดไอเดียเด่นสตาร์ทอัพอวกาศ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 62 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้าร่วมกับ Cabinet Office of Japan สำนักนโยบายกิจการด้านอวกาศจากประเทศญี่ปุ่น , องค์กรสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) , The National Space Policy Secre

จิสด้า ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ 28 กรกฎาคม 2562

จิสด้าร่วมจัดแสดงผลงานในงาน BEDO ครบรอบ 12 ปี

          จิสด้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี ของการก่อตั้ง สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน): BEDO ภายใต้แนวคิด “Move forward together” “ก้าวไปด้วยกัน” ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ หน้า

จิสด้าร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด

          วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นำทีมโดย นางสาวณัทพร ภูจำนงค์ ผู้จัดการโครงการ (PM เกษตรเชิงพื้นที่) พร้อมด้วยนางสาวมุกริน สวนขวัญ นักภูมิสารสนเทศ (PM เกษตรเชิงพื้นที่) นางสาวศศิวิมล เกตุศรี นักภูมิสารสนเ

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ สทอภ.

          เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 มีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของสทอภ.
ครั้งที่ 6/2562 เวลา 10.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิทัศน์ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จิสด้า เยี่ยมชมดูงาน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

          เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. นำโดย นางสาวระวีวรรณ นุชประมูล ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ และคณะเยี่ยมชม ดูงานที่ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) หรือ สซ.

GISTDA และ สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดประชุมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวและสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้กับหน่วยงานเกษตรและกลุ่มแปลงใหญ่ 152 กลุ่ม ของจังหวัดร้อยเอ็ด

          ในระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประดับดาว โรงแรมเพชรรัชต์การเด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA จัด “อบรมสัมมนาให้ความรู้การบริหารจัดการการเกษตรเชิงพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ค

GISTDA ถวายรายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การใช้ GMIS นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” โครงการร่วมกันสู้ อยู่อย่างพร้อม ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และการทดลองใช้ระบบพยากรณ์อากาศการเกษตรระดับท้องถิ่น ในพื้นที่โครงการกลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

          วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านนายรังสรรค์ ไผ่สำฤทธิ์ ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ผสทอภ.)  นายธนากร สงวนตระกูล นักภูมิสารสนเทศชำนาญการพิเศษ นายยุทธภูมิ โพธิราชา นักภูมิสารส

จิสด้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”

          วันที่ 11 ก.ค.

จิสด้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในงาน Thailand Social Expo 2019

          เมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 จิสด้า นำโดย นายตติยะ  ชื่นตระกูล ปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในงาน Thailand Social Expo 2019 จัดขึนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมอื่นๆ