• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุประเภทได้

GISTDA หารือ สตช. วางแผนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและลดอุบัติเหตุ

วันนี้ GISTDA นำทีมโดย พี่นก ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล (ผอ.สปภ.) และทีมงาน ร่วมหารือและนำเสนอแนวทางการจัดทำโครงการนำร่องเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านภูมิสารสนเทศในการวางแผนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่ สน.วังทองหลาง และ สน.บึงกุ่ม (เขตนครบาล 4) โดยใช้ feature ระบบ iZ

GISTDA หารือ กับทีม สอท. ฝรั่งเศส

6 พ.ย. 2563 // ทีม GISTDA นำโดย ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA หารือกับทีม สอท. ฝรั่งเศส นำโดยอุปทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย โดยทั้ง 2 ฝ่าย เห็นพ้องกันในเรื่องของประเด็นที่จะนำไปบรรจุไว้ใน Roadmap ความสัมพันธ์ ไทย-ฝรั่งเศส ที่มุ่งเน้นความร่วมมือที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ได้แก่

GISTDA ร่วมเปิด“ศูนย์การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเตรียมรับมือสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงวิกฤติ”

4 พฤศจิกายน 2563 ดร.ปกรณ์  เพ็ชรประยูร หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ ตัวแทนจาก GISTDA เข้าร่วมพิธีเปิด “ศูนย์การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเตรียมรับมือสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงวิกฤติ” 

GISTDA นำเสนอโครงการอารยธรรมสุวรรณภูมิ

วันนี้ ทีม GISTDA นำโดย ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการโครงการสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยนายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการ GISTDA และ ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล ผอ.สำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ  ร่วมกับ ทีม มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าพบรองนายกรัฐมนตรี (วิษณุ เครืองาม) เพื่อนำเสนอแนวทางการขับเคล

GISTDA เข้าร่วมแสดงความยินดีกับปลัด กค. คนใหม่ พร้อมทั้งร่วมหารือกับ อธิบดีกรมสรรพสามิต

8 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการ GISTDA นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าพบ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ปลัด กค.

GISTDA ร่วมยินดีกับกรุงเทพธุรกิจ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 34

6 ตุลาคม 2563  GISTDA นำโดย ดร.ปกรณ์  อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA เข้าร่วมแสดงความยินดีกับกรุงเทพธุรกิจ ในโอกาสวันครบรอบและก้าวเข้าสู่ปีที่ 34 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ร่วมสร้างสังคมธุรกิจที่ดี ณ โถงชั้น 1 อาคาร 1 อินเตอร์ลิงค์ ถนนเทพรัตน กรุงเทพฯ

ผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมคณะร่วมแสดงความยินดีกับปลัด อว. คนใหม่

6 ตุลาคม 2563  GISTDA นำโดย ดร.ปกรณ์  อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบ ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ปลัด อว. คนใหม่ ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิ​ทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซอยโยธี  พญาไท กรุงเทพฯ

พิธีมอบหลักฐานการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม

          วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA นำโดย ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมด้วย นายพรเทพ นวกิจกนก ผู้อำนวยการสำนักโครงการธีออส2 และ เจ้าหน้าที่ GISTDA เข้าร่วมพิธีมอบหลักฐานการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช

JAXA ส่งมอบผลึกโปรตีนจากอวกาศกลับไทย

21 กันยายน 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือ ไบโอเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)           ร่วมรับมอบผลึกโปรตีนหลังจากที

GISTDA ร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดนิทรรศการ "การบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงและอุทยานหลวงราชพฤกษ์"

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) GISTDA ร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดนิทรรศการ "การบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงและอุทยานหลวงราชพฤกษ์"  โดยใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมี พลตรีชั

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมอื่นๆ