• ภาษาไทย
  • English

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุประเภทได้

จิสด้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน หรือ “Digital Thailand Big Bang 2019: ASEAN Connectivity” จัดขึ้นโดย DEPA

          เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) หรือ จิสด้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมจัดนิทรรศการ โดยสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า จัดงานมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิ

จิสด้าร่วมกับ Cabinet Office of Japan สำนักนโยบายกิจการด้านอวกาศจากประเทศญี่ปุ่น, องค์กรสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) , The National Space Policy Secretariat (NSPS) และหน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรม ต่อยอดและวางรากฐาน Space Startup ในประเทศไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ทีมวิศวกรไทยส่วนงาน Multi-mission ground segment ที่เข้าร่วมปฏิบัติงานบริษัท AIRBUS ณ เมืองตูลูส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ทีมวิศวกรไทยส่วนงาน Multi-mission ground segment ที่เข้าร่วมปฏิบัติงานบริษัท AIRBUS ณ เมืองตูลูส สาธารณรัฐฝรั่งเศส และทีมวิศวกรไทยที่เข้าร่วมปฏิบัติงานบริษัท SSTL ณ เมืองกิลด์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร รวมทั้งทีมวิศวกร Co-engineering จากบริษัท AIRBUS และ

GISTDA ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม AgroGIS ROI-ET4.1O1 จัดเก็บข้อมูลร่วมกับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ 152 กลุ่ม ใน 20 อำเภอ ของจังหวัดร้อยเอ็ด

GISTDA ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม AgroGIS ROI-ET4.1O1 จัดเก็บข้อมูลร่วมกับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ 152 กลุ่ม ใน 20 อำเภอ ของจังหวัดร้อยเอ็ด

สัมมนา “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยภูมิสารสนเทศ"

งานสัมมนา “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยภูมิสารสนเทศ" โดยจิสด้าในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.)

จัดการประชุมหารือทวีภาคี ระหว่าง CNSA และ สทอภ.

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ฝ่ายการต่างประเทศ สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดการประชุมหารือทวีภาคี ระหว่าง China National Space Administration : CNSA สาธารณรัฐประชาชนจีน และ สทอภ.โดยมี นายตติยะ ชื่นตระกูล ปฎิบัติงาน รองผู้อำนวยการ สทอภ. เป็นประธานร่วมกับ Mr.

เริ่มแล้วงานมหกรรมอวกาศฯ งานใหญ่ต่อยอดสู่ความร่วมมือทางธุรกิจและอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศ

 

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมอื่นๆ