• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุประเภทได้

ฝันจะเป็นวิศวกรอวกาศ…โอกาสของเด็กไทยมาถึงแล้ว

          GISTDA  ร่วมกับหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ไทยสหรัฐฯ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) ได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “A Day in the life of the NASA engineer” เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ Space Inspirium อุ

GISTDA มุ่งหน้านำระบบภูมิสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการเขตพื้นที่ ต.แม่ลานนา อ.ลอง จ.แพร่

          หลังจากที่ GISTDA ได้ดำเนินงานโครงการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่หมู่บ้านเพื่อการรับสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน ต.แม่ลานนา อ.ลอง จ.แพร่ ได้นำระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านการบริหารจัดการเขตพื้นที่เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้นำไปใช้ในการบริหารจัดการเ

GISTDA เปิดกล่องของขวัญปีใหม่ ชวนคนไทยตะลุยแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศ SPACE INSPIRIUM...ฟรี!!!

GISTDA เปิดกล่องของขวัญปีใหม่ ชวนคนไทยตะลุยแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศ  SPACE INSPIRIUM...ฟรี!!!

GISTDA เดินหน้าพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเกษตรด้วยระบบภูมิสารสนเทศ

          หลังจากที่ GISTDA ได้ดำเนินงานโครงการฯ ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเกษตรในพื้นที่ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเกษตรด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน GISTDA เพื่อชุมชน มาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.

รมว.วท. ลงบาเจาะ ยืนยันใช้ดาวเทียมสนับสนุนการแก้ปัญหาในพื้นที่

วันนี้ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ เดินทางยังอำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในการดูแลผืนป่าของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA ดำเนินการใช้ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์เพื

ประธานกรรมการบริหาร สทอภ. หารือกับ Administrator ของ NASA เกี่ยวกับการพัฒนา National Space Program ของประเทศไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร สทอภ. พร้อมด้วย พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท์ ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง ดร.ศุภิชัย  ตั้งใจตรง กรรมการบริหาร สทอภ. และ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สทอภ.

GISTDA ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง สำรวจและจัดเก็บข้อมูลแปลงเกษตรกร ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง ดำเนิน การจัดทำระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศโครงการหลวง ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการ ดำเนินโครงการของมูลนิธิโครงการหลวง โดยนำข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน  ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงไทยโชต ข้อ

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมอื่นๆ