• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุประเภทได้

คาราวานสัญจรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2557 ณ จังหวัดลำปาง และจังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. ได้นำกิจกรรมคาราวานสัญจรไปเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการโครงการ “World Day 2014” เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างไกล ตามแนวหลักการเรียนรู้สี่ประการ ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

GISTDA จับมือ อัลทิเมท โพซิชั่นนิ่ง ยกระดับแผนที่ด้วย UAV

          เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ  GISTDA และบริษัทอัลทิเมท โพซิชั่นนิ่ง จำกัด ได้ลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง ความร่วมมือด้านการให้บริการถ่ายภาพโดยใช้อากาศยานไร้คนขับและการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวมีแนวทางควา

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล GIS ณ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

     เริ่มแล้วครับ....สำหรับการลงพื้นที่ของ GISTDA เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล GIS โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ซึ่งเป็น 1 ในโครงการ GISTDA เพื่อบ้านเกิด ที่มีนางมิ่งขวัญ กันธา นักพัฒนาธุรกิจ สำนักพัฒนาธุรกิจ เป้นหัวหน้าโครงการ ระหว่างวันที่ 7-8

GISTDA เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนากรมป่าไม้

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ กรมป่าไม้ Gistda เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมป่าไม้ 118 ปี โดยมี

ดร.เชาวลิต ศิลปทอง รองผู้อำนวยการ สทอภ.  พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่ GISTDA เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม

พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี เพื่อเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย

     เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๔ สป.วท.ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สทอภ. พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่ GISTDA เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อจังหวัด"

   เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ GISTDA ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อจังหวัด" โดยมีการให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในแต่ละด้าน อาทิ การท่องเที่ยว การเกษตร และการบริหารจัดการทรัพยากร เป็นต้น นอกจา

รายการปรากฏการณ์อาเซียน ช่อง Spring News เข้าสัมภาษณ์ รศ. ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร สทอภ.

     รายการปรากฏการณ์อาเซียน ช่อง Spring News เข้าสัมภาษณ์ รศ. ดร.สมเจตน์  ทิณพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร สทอภ. ในหัวข้อ “ASEAN Economic Clustering Map” วันพุธที่ 17 ก.ย. 57 ณ ห้อง Visionization ชั้น 6 สทอภ. สามารถติดตามชมได้เช้าวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 เวลาประมาณ 6:40 น.

ประธานกรรมการบริหาร สทอภ. ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีแด่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร สทอภ. พร้อมด้วย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สทอภ.

จิสด้า ร่วมกับโรงงานยาสูบ เปิดโครงการ “ศึกษาและสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยาสูบด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ”

     วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA พร้อมด้วยนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ กรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ และรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการยาสูบ ได้ร่วมเปิดโครงการ “ศึกษาและสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยาสูบด้

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมอื่นๆ