• ภาษาไทย
  • English

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุประเภทได้

จิสด้าเข้าร่วมกระบวนการติดตามประเมินผลเชิงพื้นที่ และทวนสอบโครงการ T-VER

          จิสด้า นำทีมโดยนายไกรรพ พงศ์พิบูลเกียรติ และ นายนรเชษฐ์ อัจจิมา นักภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมกระบวนการติดตาม ประเมินผลเชิงพื้นที่และทวนสอบโครงการ T-VER  กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และผู้ทวนสอบจาก มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน  15 คน  ในพื้นที่แปลงตรวจวัดปริมาณการกักเก็บคาร์บอน พื้นที่บ

จิสด้าร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ขอบเขตโซนนิ่ง ณ จังหวัดนครนายก

         เมื่อวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2562 จิสด้าร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ขอบเขตโซนนิ่งบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อเฝ้าระวังการจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่โซนนิ่งบริเวณใกล้เคียงสถา

UAV Startup 2019 "รอบ On-site Demo" เสร็จสิ้นไปแล้ว

          เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับกิจกรรมการแข่งขัน UAV Startup 2019 "รอบ On-site Demo" เมื่อวันที่ 30-31 ก.ค. 2562 ณ ชาญวีร์รีสอร์ท ปากช่อง นำทีมโดย GISTDA นายพรเทพ นวกิจกนก นายณัฐพล เลิศวัฒนนนท์ และทีม สอร.

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุม 417 ชั้น4 อาคารอุทยานแห่งชาติ ถ.พระราม 6

Gistda ร่วมกับ Airbus และ TESTIA จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “How new inspection technology can bring to the next level” ผลักดันผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม Aerospace

          เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้าร่วมกับ Airbus และ TESTIA จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Engineering for Aerospace Quality: how new inspection te

Fling คว้าสุดยอดไอเดียนวัตกรรมธุรกิจ ต่อยอดสู่สตาร์ทอัพไทยแลนด์

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับ ไทยแอร์เอเชีย สตาร์ทอัพไทยแลนด์ ดีแทค และสปีดคอมพิวเตอร์ เฟ้นหาสุดยอดทีมที่มาพร้อมความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียแปลกใหม่ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทค

GISTDA ร่วมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่าย เกษตรกรต้นแบบด้านข้าว (Model Smart Farmer) ปี 2562 เรื่อง “ยุคใหม่ชาวนาไทย ก้าวไกลไปกับ ไอที” กับกรมการข้าว

         ในระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องจัดประชุมสัมมนา โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น รอยัลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กรมการข้าวได้จัด โครงการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบด้านข้าว (Model Smart Farmer) ปี 2562 เรื่อง “ยุคใหม่ชาวนาไทย ก้าวไกลไปกับ ไอที” โดยได้เชิญ GIS

งานวิจัยไทยไปอวกาศ

          เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2562 เวลา 05:01 น. บริษัท SpaceX ได้ส่งจรวด SpaceX CRS-18 ไปยังอวกาศได้สำเร็จลุล่วง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปล่อยยานอวกาศ Dragon ให้เดินทางไปเทียบท่า ณ สถานีอวกาศนานาชาติ ISS ต่อไป ซึ่งยานอวกาศ Dragon ดังกล่าวนี้ได้บรรจุงานวิจัยไทยไปด้วย!!

จิสด้าร่วมจัดนิทรรศการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านข้าว และ Global rice ในงานวันนัดพบเกษตรก

          เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2562  จิสด้าได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านข้าว และ Global rice ในงานวันนัดพบเกษตรกร (Field day) เรื่อง "เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวตามระบบเกษตรอัจฉริยะ" ณ ศูนย์วิจัยข้าว ปทุมธานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวนนทิชา วรรณส

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมอื่นๆ