• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุประเภทได้

GISTDA ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินงานรอบ 7 เดือน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็นพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยลดลง

เปิดแล้ว GISTDA SPACE CAMP

     วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี GISTDA เปิดค่ายเยาวชนภายใต้ concept “สนุกคิด GISTDA ท้าทดลอง” GISTDA SPACE CAMP ครั้งที่ 1 จากเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ 36 คน

GISTDA จับมือ ศวภ. ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด

      วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จ.ชลบุรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย GISTDA ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ศวภ.) หารือการทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีบทบ

สทอภ. รวมกับมูลนิธิชัยพัฒนา สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ บ่อน้ำพระราชทานเพื่อโยชน์แก่ราษฎร กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ และตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

   เมื่อวันที่ 19 - 23 เมษายน ที่ผ่านมา GISTDA ลงพื้นที่สุรินทร์สนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยร่วมกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา สำรวจพื้นที่ขุดบ่อน้ำของกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อน

นายกรัฐมนตรี ขึ้นเหนือแก้ปัญหาหมอกควัน เตรียมขยายผลแม่แจ่มโมเดล

        27 เมษายน 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่

เตรียมขยายผลแม่แจ่มโมเดล ผลักดันใช้หลักประชารัฐจัดการไฟป่า

          19 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมศรีนคร โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA จัดประชุมหารือ “แม่แจ่มโมเดลพลัส: ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการขยายผลแม่แจ่มโมเดล”ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นการ

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ขึ้นเหนือสำรวจปัญหาไฟป่าหมอกควัน เผย 5 มาตรการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำปัจจัยเข้ามาในสมการ เพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

     18 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเวทีสัมมนา “วิทยาศาสตร์ลดไฟป่า เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ” ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) จัดระดมข้อมูลจา

ก.วิทย์ติดตามพื้นที่ไฟป่า พร้อมผลักดันมาตรการนำเทคโนโลยีดาวเทียมแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

          การติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อการบริหารจัดการควบคุมและลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้ร่วมสนับสนุนการทำงานเชิงรุกในการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายจา

เปิดเทคโนโลยีอวกาศเพื่อเศรษฐกิจ...รองรับอุตสาหกรรมใหม่ไทยสู่อาเซียน

10 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) จัดระดมสมอง “อวกาศกับโอกาสการพัฒนาประเทศ” เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมกำหนดแนวทางการบูรณาการของหน่วยงานในประเทศในการนำเทคโนโลยีด้านอวกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมอื่นๆ