• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุประเภทได้

นักวิจัยและวิศวกรนานาชาติรุ่นใหม่ตบเท้าเข้าอบรมด้านอวกาศ

     วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ ห้องออดิทอเรี่ยม อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย GISTDA ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO)

ผู้อำนวยการ GISTDA ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม เข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนใหม่

3 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 น.// ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ GISTDA ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม เข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนใหม่ ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

GISTDA และมูลนิธิชัยพัฒนา ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามและจัดการโครงการ GMIS ในการเก็บข้อมูลกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 21 – 23 กันยายน 2559 GISTDA และ มูลนิธิชัยพัฒนา ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตาม และบริหาร จัดการโครงการ GMIS ในการจัดทำทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน และ จัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศบ่อน้ำพระราชทาน ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบร

สทอภ. ถวายรายงานการพัฒนาระบบ GMIS สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตร กรรมบนพื้นที่สูงของ มูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ การนี้ ได้ทอดพระเนตรระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการบร

นักศึกษาฝึกงานชาวต่างชาติเข้าร่วมฝึกงานภายใต้โครงการ Ignite-Gen 2.1 ที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

    ในวันที่ 13 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา เวลา 9.00-13.00 น. ได้มีการปฐมนิเทศแก่นักศึกษา Ignite-Gen2.1 จำนวน 3 คน โดยมี ดร.เชาวลิต ศิลปทอง รองผู้อำนวยการ สทอภ. เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตามที่ สทอภ.

ประกาศผลการคัดเลือก โครงการ Asian Try Zero-G 2016

นายวรวุฒิ จันทร์หอม (มอส)
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

ก.วิทย์ โดย GISTDA เตรียมดันระบบนำทางด้วยดาวเทียม GNSS จับมือผู้ประกอบการต่างประเทศรองรับการใช้งานบริการในประเทศทุกมิติ

ก. วิทย์ และ ก.เกษตร ผนึกกำลังนำ"เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจากดาวเทียม" ติดตามพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั่วประเทศ

     29 สิงหาคม 2559 ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก 5 หน่วยงานหลักประกอบด้วย กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมการข้าว และGISTDA ลงนามข้อตกลงร่วมกันในการจัดการข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าวของประเทศให้มีเอกภาพ

ก.วิทย์ โดย จิสด้า โชว์ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงผลประเมินพื้นที่เสี่ยงจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงล้นตลิ่งบริเวณ 4 จังหวัด จากการปล่อยน้ำในเขื่อนจิ่งหง เตือนประชาชนในเชียงราย-หนองคาย-บึงกาฬ-นครพนม เฝ้าระวัง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย GISTDA ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงผลการวิเคราะห์และ ประเมินพื้นที่เสี่ยงจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงล้นตลิ่ง กรณีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนปล่อยน้ำจากเขื่อนจิ่งหงลงแม่น้ำโขงตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หากยังมีการปล่อยน้ำเป็นปริมาณมากอยู่เช่นนี้ อาจส่งผลกระทบต่อ

จิสด้าลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย จิสด้า ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดเมืองต้องห้ามพลาดตามโครงการของ ททท.

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมอื่นๆ