• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุประเภทได้

จิสด้าผลักดันการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จ.ตราด

จิสด้าผลักดันการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จ.ตราด

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.สทอภ. ลงพื้นที่ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับทีมปฏิบัติการเคลื่อนที่สำรวจและประมวลผลข้อมูลน้ำท่วม

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560// ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.สทอภ.  ลงพื้นที่ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับทีมปฏิบัติการเคลื่อนที่สำรวจและประมวลผลข้อมูลน้ำท่วมของ สทอภ.

ใช้"เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ" พัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเลิงเปือย ให้ประชาชนและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

ใช้"เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ" พัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเลิงเปือย
ให้ประชาชนและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตาม เตือนภัย มลพิษ ภัยพิบัติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง

   อีกครั้งสำหรับสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตาม เตือนภัย มลพิษ ภัยพิบัติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ณ ศูนย์การประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 120 คน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมถึงหน่วยงาน/ประชาชนท

Space inspirium จัดกิจกรรม "เล่าเรื่องของพ่อ จากไอน์สไตน์เมืองไทย" *งานนี้เข้าชมฟรี !!

..Space inspirium จัดกิจกรรม "เล่าเรื่องของพ่อ จากไอน์สไตน์เมืองไทย" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเผยแพร่พระเกียรติคุณ ในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 วันศุกร์ที่ 21 ต.ค. 2559 เวลา 09.30 น. ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

          ด้วยวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ เนื่องจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่า ทรงมีพระปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของ ธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเมื่อวันที

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาส "วันคล้ายวันสถาปนาสถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต ครบรอบ 7 ปี ประจำปี 2559" ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558

          ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัด พิธีทำบุญเนื่องในโอกาส “วันคล้ายวันสถาปนาสถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต ครบรอบ 7 ปี ประจำปี 2559” โดย พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท ก

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมอื่นๆ