• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุประเภทได้

GISTDA และ มูลนิธิชัยพัฒนา ลงพื้นที่โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน จังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมภายใต้ MOU เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560 GISTDA และ สำนักสารสนเทศ มูลนิธิชัยพัฒนา ได้ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อร่วมประชุมกับผู้บริหารศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการภายใต้ MOU ในการสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการอันเ

Space inspirium ชวนครอบครัวท่องเที่ยวไปกับกิจกรรม "EECi Trio Town Around Tour"

 ปิดเทอมนี้ Space inspirium ชวนครอบครัวท่องเที่ยวไปกับกิจกรรม

"EECi Trio Town Around Tour" ร่วมออกเดินทางค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวในกลุ่ม ECC 3 จังหวัดภาคตะวันออกผ่านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปพร้อมกับเรา แล้วคุณจะรู้ว่า

ติดตามการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจากดาวเทียม...สู้ไฟป่า

10 เมษายน 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจิสด้านำสื่อมวลชนลงพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจากดาวเทียมมาช่วยสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม โดยจิสด้าใช้ดาวเทียมไทยโชตและดาวเทียมอื่นๆ อีกหลายดวง เพื่อติดตามจุดความร้อนหรือฮอตสปอต พื้น

จิสด้าคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไฟป่า 7 วัน (10 - 16 เมษายน 2560)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าในรอบ 7 วัน สำหรับในช่วงระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2560 พบที่มีความเสี่ยงมากอยู่ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดเชียงราย ส่วนพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ขอให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่

การลงนามความร่วมมือ 3 ฝ่าย เพื่อการจัดทำหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติระหว่างมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น มหาวิทยาลัยบูรพาและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ท่าน ปวท. รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม เป็นระธานการประชุม 3rd Steering Committee ของ Sirindhorn Center for Geo-Informatics ร่วมกับ Prof.

ไฟป่าหมอกควันภาคเหนือปีนี้ไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิด...ชี้ทุบสถิติลดลงต่ำสุดในรอบ 5 ปี มั่นใจ เอาอยู่

     จากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าจะส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่นั้น ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า กล่าวยืนยันว่า สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันปีนี้ไม่

แถลงข่าวการทดลองใช้ระบบแอพพลิเคชั่นการแจ้งเหตุ

22 มีนาคม 2560 นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย GISTDA โดยนางสาวสุภาพิศ ผลงาม รองผู้อำนวยการ GISTDA และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยนายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมแถลงข่าวการทดลองใช้ระบบแอพพลิเคชั่นการ

สทอภ. ถวายรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สทอภ. ถวายรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการติดตามสภาพการฟื้นฟูของป่าไม้ในเขตโครงการชาน้ำมัน

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมอื่นๆ