• ภาษาไทย
  • English

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุประเภทได้

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อจังหวัด"

   เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ GISTDA ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อจังหวัด" โดยมีการให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในแต่ละด้าน อาทิ การท่องเที่ยว การเกษตร และการบริหารจัดการทรัพยากร เป็นต้น นอกจา

รายการปรากฏการณ์อาเซียน ช่อง Spring News เข้าสัมภาษณ์ รศ. ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร สทอภ.

     รายการปรากฏการณ์อาเซียน ช่อง Spring News เข้าสัมภาษณ์ รศ. ดร.สมเจตน์  ทิณพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร สทอภ. ในหัวข้อ “ASEAN Economic Clustering Map” วันพุธที่ 17 ก.ย. 57 ณ ห้อง Visionization ชั้น 6 สทอภ. สามารถติดตามชมได้เช้าวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 เวลาประมาณ 6:40 น.

ประธานกรรมการบริหาร สทอภ. ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีแด่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร สทอภ. พร้อมด้วย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สทอภ.

จิสด้า ร่วมกับโรงงานยาสูบ เปิดโครงการ “ศึกษาและสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยาสูบด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ”

     วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA พร้อมด้วยนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ กรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ และรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการยาสูบ ได้ร่วมเปิดโครงการ “ศึกษาและสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยาสูบด้

งานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม “ตามรอยพระบาทยาตราบรมราชินีนาถรักษ์แผ่นดิน” และ “ THASA ท้าทดลอง ท่องอวกาศ”

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557  GISTDA ได้จัดให้มีงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม “ตามรอยพระบาทยาตราบรมราชินีนาถรักษ์แผ่นดิน” (ระบบสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ) และ “THASA ท้าทดลอง ท่องอวกาศ” (พาเด็กไทย...ไปอวกาศ) ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 6 สทอภ.

สทอภ. “ผูกสายสัมพันธ์ภายใน ร่วมใจกันปลูกต้นไม้”

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 GISTDA จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายใต้ โครงการ “ผูกสายสัมพันธ์ภายใน ร่วมใจกันปลูกต้นไม้”  ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SKP) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผสทอภ.

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมอื่นๆ