• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุประเภทได้

จิสดารับมอบรูปปั้นยูริกาการิน ในโอกาสครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย

15 กรกฎาคม 2560 ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า ร่วมงานครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์การทูตไทย-รัสเซีย ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมร่วมฉลองในโอกาสดังกล่าว ณ ลาน Fashion hall ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ H.E. Ambassador Mr.

ก.วิทย์ ผนึก กองทัพอากาศ และองค์การอวกาศญี่ปุ่น เปิดตัวการแข่งขัน “CanSat – ดาวเทียมกระป๋อง” ครั้งแรกของไทย

      5 กรกฎาคม 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ร่วมกับโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ในสังกัดกองทัพอากาศ ศูนย

เริ่มแล้ว กับทีมแรก ในการประเมินผลงานตามเกณฑ์ ครั้งที่ 1

   โดรนอัจฉริยะเพื่อการเกษตร ฉีดพ่น สารน้ำฮอร์โมน สารอารักขาพืช Smart UAV For Agriculture หนึ่งในทีมเข้ารอบสุดท้ายในการแข่งขัน UAV Startup ที่ GISTDA และ NIA ร่วมสนับสนุนและจัดการแข่งขันขึ้น โดยทีมนี้นำเสนอการบริการฉีดพ่นปุ๋ยน้ำ, ปุ๋ยเม็ด, หว่านเมล็ดพันธุ์พืช ก่อให้เกิดการเพิ่ม

GISTDA ร่วมหารือกับ สำนักชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเชียงไกร (ตอนล่าง) เพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สำนักชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา GISTDA และ สำนักงานชลประทานที่ 8  ได้ร่วมประชุมหาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเชียงไกร (ตอนล่าง) และการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการลุ่มน้ำและ จัดการแปลงเพาะปลูกรายแปลงขอ

ประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน ผ่านระบบ NGIS Portal

   ตั้งแต่ 27 มีนาคม – 1 มิถุนายน 2560 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ได้จัดประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานที่มีความถูกต้องตามมาตรฐาน ผ่านระบบสืบค้น

GISTDA ถวายรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดการเชิงพื้นที่ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560  ณ ที่ทำการกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและคณะ ถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมร

จิสด้า เปิด GALAXI เน้นความเป็นเลิศ มุ่งการพัฒนานวัตกรรมการบินและอวกาศของไทย

  26 พฤษภาคม 2560 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการ "กาแลคซี่" GALAXI - GISTDA's โดยมีดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา ร่วมพิธีเปิด ณ

จิสด้า ผนึกกำลังหลายหน่วยงานภาคีจัดแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด EEC ระดับเยาวชนชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี พร้อมศึกษาดูงานเกาหลี

     23 พฤษภาคม 2560 จิสด้าผนึกกำลัง องค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย สำนักงานจังหวัดชลบุรี สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานจังหวัดระยอง ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาคตะวันออก (ศวภ.4) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา และหอการค้าจังหวัดชลบุรี จั

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมอื่นๆ