• ภาษาไทย
  • English

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุประเภทได้

จิสด้าร่วมกับ Cabinet Office of Japan สำนักนโยบายกิจการด้านอวกาศจากประเทศญี่ปุ่น, องค์กรสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) , The National Space Policy Secretariat (NSPS) และหน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรม ต่อยอดและวางรากฐาน Space Startup ในประเทศไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ทีมวิศวกรไทยส่วนงาน Multi-mission ground segment ที่เข้าร่วมปฏิบัติงานบริษัท AIRBUS ณ เมืองตูลูส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ทีมวิศวกรไทยส่วนงาน Multi-mission ground segment ที่เข้าร่วมปฏิบัติงานบริษัท AIRBUS ณ เมืองตูลูส สาธารณรัฐฝรั่งเศส และทีมวิศวกรไทยที่เข้าร่วมปฏิบัติงานบริษัท SSTL ณ เมืองกิลด์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร รวมทั้งทีมวิศวกร Co-engineering จากบริษัท AIRBUS และ

GISTDA ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม AgroGIS ROI-ET4.1O1 จัดเก็บข้อมูลร่วมกับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ 152 กลุ่ม ใน 20 อำเภอ ของจังหวัดร้อยเอ็ด

GISTDA ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม AgroGIS ROI-ET4.1O1 จัดเก็บข้อมูลร่วมกับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ 152 กลุ่ม ใน 20 อำเภอ ของจังหวัดร้อยเอ็ด

สัมมนา “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยภูมิสารสนเทศ"

งานสัมมนา “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยภูมิสารสนเทศ" โดยจิสด้าในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.)

จัดการประชุมหารือทวีภาคี ระหว่าง CNSA และ สทอภ.

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ฝ่ายการต่างประเทศ สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดการประชุมหารือทวีภาคี ระหว่าง China National Space Administration : CNSA สาธารณรัฐประชาชนจีน และ สทอภ.โดยมี นายตติยะ ชื่นตระกูล ปฎิบัติงาน รองผู้อำนวยการ สทอภ. เป็นประธานร่วมกับ Mr.

เริ่มแล้วงานมหกรรมอวกาศฯ งานใหญ่ต่อยอดสู่ความร่วมมือทางธุรกิจและอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศ

 

จิสด้าเตรียมจัดงานมหกรรมอวกาศระดับนานาชาติครั้งแรกของไทย

          16 สิงหาคม 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้าจัดแถลงข่าวงานมหกรรมอวกาศระดับนานาชาติ หรือ Thailand Space Week 2019 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2562 ณ IMPACT ฟอรั่ม เมืองทองธานี งานแถลงข่าว

ประกาศผลนักศึกษาฝึกงานที่ผ่านการฝึกงานและได้รับคัดเลือก จาก โครงการ Ignite Star 2019 รุ่นที่ 1 ให้ร่วมเดินไปตุรกี

          ตามที่ โครงการ Innovation Internship Program: Satellite Telecom Engineer (Ignite Star) 2019 รุ่นที่ 1  เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานที่สนใจในด้าน Satellite Telecom Engineer เข้าร่วมฝึกงาน อบรมร่วมกับวิทยากรพิเศษ และเข้ารับการประเมินผลกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ อุทยานรั

UAV Startup 2019 “รอบ On-site Demo”

          GISTDA ร่วมมือ NIA สนับสนุน ส่งเสริม และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการในประเทศไทย ให้มีการพัฒนาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในกิจกรรรมการแข่งขัน UAV Startup 2019 “รอบ On-site Demo” ซึ่งได้เข้าร่วมจัดในงาน “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และฝึกซ้อมสาธิตการบิน UAV” ของสถาบ

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมอื่นๆ