• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุประเภทได้

GISTDA ลงพื้นที่จังหวัดน่าน นำ Local Partner ทวนสอบ (Verification) ประเด็นสำคัญ เพื่อกำหนด High Level Design

วันที่ 18-19 มีนาคม 2564 GISTDA โดย Local Partner และผู้แทนจาก AIRBUS ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายเชิงองค์รวม – AIP : ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่าน” ณ วิทยา

GISTDA..ร่วมติดตาม ชี้เป้าผักตบชวา

11 มี.ค.64 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา โดยได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและแนวทางการดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ปีงบประมาณ 2564 ด้ว

GISTDA จับมือ C.P. GROUP ลงพื้นที่บ้านสบขุ่น พัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อสร้างความยั่งยืนภายใต้ “สบขุ่นโมเดล” จังหวัดน่าน

วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2564 GISTDA โดย กลุ่มภารกิจพิเศษด้าน AIP  ร่วมกับ สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมมาภิบาล และสื่อสารองค์กร  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หรือ C.P.

ผู้บริหาร GISTDA ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564  ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

GISTDA ใช้ข้อมูลจากระบบ COVID-19 iMap ประเมินผลการใช้งาน “ไทยชนะ”

วันนี้ (19 มกราคม 2564) ข้อมูลบางส่วนจากระบบ COVID-19 iMap ที่ GISTDA พัฒนาขึ้น ได้ถูกนำเสนอในรายการแถลงสถานการณ์ COVID-19 เพื่อรายงานการติดตามจำนวนผู้เข้าใช้งานระบบไทยชนะจากทั่วประเทศว่าจังหวัดไหนมีการใช้ไทยชนะมากที่สุด และกิจกรรมหรือกิจการใดที่มีการประเมินจากพี่น้องประชาชนในระดับดีที่สุด โดยเรา

GISTDA ร่วมหารือกับ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ในการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาบริหารจัดการด้านสาธารณสุขภายใต้สถานการณ์ Covid-19

ด้วย โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ขอรับการสนับสนุนจาก GISTDA. เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาบริหารจัดการด้านสาธารณสุขภายใต้สถานการณ์ Covid-19 เพื่อติดตาม และประเมินคนไข้ที่มารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโรค Covid-19 จำนวน 2 กรณี ได้แก่

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมอื่นๆ