• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุประเภทได้

ผสทอภ. มอบโอวาทแก่นิสิต ในหลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program รุ่นที่ 4

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA เป็นเกียรติมอบโอวาทแก่นิสิต ในหลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program รุ่นที่ 4 จำนวน 8 คน ที่มาจากหลากหลายหน่วยงานประกอบด้วย
     * สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเพชรบุรี

GISTDA นำนวัตกรรม G-Rice ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 28 - 30  มิย 64 GISTDA นำทีมโดยกลุ่ม AIP ได้นำนวัตกรรม G-Rice ลงพื้นที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ 20 กลุ่ม วสช./แปลงใหญ่ข้าว ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ภายใต้กิจกรรม ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดมหาสารคาม (ข้าวอินทรีย์) โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตแปรรูปสิน

GISTDA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต SGCI Master Program รุ่นที่4

 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 GISTDA  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต SGCI Master Program รุ่นที่4 Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program Orientation 2021

GISTDA ร่วมเป็นกำลังใจ เกษตรศาสตร์ เปิดบ้านเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนต้านโควิด 19

15 มิถุนายน 2564 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี  เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้กับทางมหาวิทยาลัยในการเปิดบ้านต้อนรับเป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซี

อว.ใช้ iMap สนับสนุนการบริหารข้อมูลเชิงพื้นที่ในสถานการณ์ COVID ในเขต กทม. ให้กับ ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ใช้ระบบบูรณาการข้อมูลที่เรียกว่า iMAP สนับสนุนการบริหารข้อมูลเชิงพื้นที่ในสถานการณ์โควิด – 19 ให้กับ ศปก. ศบค.

คอนเฟิร์ม!!! ดาวเทียม THEOS-2 ที่สร้างโดยคนไทยเสร็จตามแผนปลายปีนี้ พร้อมส่งขึ้นสู่อวกาศกลางปี 65

          ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA กล่าวว่า การดำเนินโครงการ THEOS-2 มีความคืบหน้าไปมาก ตอนนี้สำเร็จไปกว่า 65% ของแผนงานที่วางไว้แล้ว ประเทศไทยจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ในไม่ช้านี้  โดยการดำเนินงานของระบบ THEOS-2 นั้นแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คื

12 หน่วยงาน ผนึกกำลังจัดตั้ง “ภาคีความร่วมมืออวกาศไทย” หวังใช้เทคโนโลยีอวกาศพัฒนาคน ยกระดับอุตสาหกรรมไทย

12 หน่วยงาน ผนึกกำลังจัดตั้ง “ภาคีความร่วมมืออวกาศไทย”
หวังใช้เทคโนโลยีอวกาศพัฒนาคน ยกระดับอุตสาหกรรมไทย

GISTDA เยี่ยมชมบริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด 1 ในบริษัทไทยผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบดาวเทียมเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรม Aerospace

GISTDA เข้าเยี่ยมชมภารกิจ ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ

25 มีนาคม 2564  นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ สทอภ.  พร้อมคณะ ได้มีโอกาสเข้าร่วมศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการของ ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ (ศปอว.ทอ.) ในช่วงเช้าของวันนี้ โดยมี พล.อ.ต.ไพฑูรย์ เหลืองตระกูล ผู้บัญชาการ ศปอว.ทอ.

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมอื่นๆ