• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

CSR

CSR

ไทย

GISTDA มุ่งหน้านำระบบภูมิสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการเขตพื้นที่ ต.แม่ลานนา อ.ลอง จ.แพร่

          หลังจากที่ GISTDA ได้ดำเนินงานโครงการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่หมู่บ้านเพื่อการรับสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน ต.แม่ลานนา อ.ลอง จ.แพร่ ได้นำระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านการบริหารจัดการเขตพื้นที่เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้นำไปใช้ในการบริหารจัดการเ

GISTDA เดินหน้าพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเกษตรด้วยระบบภูมิสารสนเทศ

          หลังจากที่ GISTDA ได้ดำเนินงานโครงการฯ ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเกษตรในพื้นที่ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเกษตรด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน GISTDA เพื่อชุมชน มาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.

Subscribe to RSS - CSR