• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กิจกรรม

กิจกรรม

ไทย

เปิดฉาก GEOINFOTECH 2016 สู่การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล

เปิดฉาก GEOINFOTECH 2016
สู่การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล

GISTDA เดินหน้าพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเกษตรด้วยระบบภูมิสารสนเทศ

          หลังจากที่ GISTDA ได้ดำเนินงานโครงการฯ ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเกษตรในพื้นที่ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเกษตรด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน GISTDA เพื่อชุมชน มาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.

Subscribe to RSS - กิจกรรม