เยี่ยมชมกิจการ

Undefined

GISTDA เปิดบ้านต้อนรับคณะกรรมาธิการสื่อสารมวลชนการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ฯ

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี