• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

เทคโนโลยีอวกาศ

เทคโนโลยีอวกาศ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ

สำรวจข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์สถานีวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศ ประจำสนามบินและสถานีวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศประจำเส้นทางบิน

ข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการ แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามแนวพระราชดำริ

หน้า

Subscribe to RSS - เทคโนโลยีอวกาศ