• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สทอภ

สทอภ

ไทย

สทอภ. หารือ SME Bank สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย

    เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ดร.เชาวลิต ศิลปทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบผู้บริหารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Bank เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ทางธุรกิจสำหรับการใช้ประโยชน์จากอากาศยานไร้นักบ

Subscribe to RSS - สทอภ