• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Lockheed Martin

Lockheed Martin

ไทย

พิธีเปิดหน่วยวิจัยและพัฒนาย่อย บริษัท Lockheed Martin ณ SKP

     ดร.เชาวลิต ศิลปทอง รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดหน่วยวิจัยและพัฒนาย่อยของบริษัท Lockheed Martin จำกัด ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 และในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้หารือกับผู้บริหารและเจ

Subscribe to RSS - Lockheed Martin