• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การเพิ่มเติมแผนในระบบ e-GP เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

  • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างลงระบบ e-GP ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ศูนย์ราชการ) - ฉบับเริ่มต้น

 

การแก้ไขแผนในระบบ e-GP เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

 

 

 

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การเพิ่มเติมแผนในระบบ e-GP เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

Subscribe to RSS - จัดซื้อจัดจ้าง