• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Road Show

Road Show

ไทย

GISTDA จัดกิจกรรม Road Show ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการจังหวัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์จังหวัด

     เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 GISTDA จัดกิจกรรม Road Show ปี 2558 นำทีมโดยนางสาวสุภาพิศ ผลงาม ผอ.สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร ร่วมกับหน่วยงานจังหวัดพังงา อาทิ สำนักงานจังหวัด เทศบาล อบต.สำนักงานที่ดิน ปภ.กรมเจ้าท่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวน 85 คนโดยท่านผู้ว่าราชการจังห

Subscribe to RSS - Road Show