• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

รัฐมนตรี กิจกรรม เทิดพระเกียรติ

GISTDA ร่วมแถลงข่าวกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี"

เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2557 GISTDA ได้เข้าร่วมการแถลงข่าวกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี" เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิเชฐ

Subscribe to RSS - รัฐมนตรี กิจกรรม เทิดพระเกียรติ