สถานีรับสัญญาณดาวเทียม

Undefined

การเยี่ยมชมดูงาน ของ คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 ณ สถานีรับสัญญาณดาวเทียมลาดกระบัง

                                       สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ.