• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการ 1 st Sirindhorn Conference on GeoInformatics

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนกำหนดจัด ประชุมวิชาการ 1 st Sirindhorn Conference on GeoInformatics ณ ห้อง Auditorium อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธรอุทยานรังสรรค์นวั

Subscribe to RSS - ประชุมวิชาการ