• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

road show ภัยพิบัติ

road show ภัยพิบัติ

ไทย

GISTDA จัด Road Show ใช้ GI แก้ไขไฟป่า หมอกควัน

วันที่ 11- 20 กุมภาพันธ์ 2558 GISTDA จัดกิจกรรม Road Show ปี 2558 โดยมีกลุ่มเป้าหมายใน 10 จังหวัด ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน น่าน อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง และตาก เพื่อให้สามารถนำข้อมูล GIS จังหวัดและข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมนำไปใช้ในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติไฟป่า หมอก

Subscribe to RSS - road show  ภัยพิบัติ