หมอกควัน

Undefined

หมอกควันไฟป่าจากอินโดฯเข้าปกคลุมภาคใต้ของประเทศไทย

หมอกควันไฟป่าจากอินโดฯเข้าปกคลุมภาคใต้ของประเทศไทย
ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต บันทึกภาพวันที่ 31 สิงหาคม 2558 บริเวณจังหวัดยะลา ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต บันทึกภาพวันที่ 30 สิงหาคม 2558 บริเวณจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 27 ส.ค. ได้เกิดปัญหาสถานการณ์หมอกควันจากไฟไหม้ป่าบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ได้พัดเข้าปกคลุมในพื้นที่ อ.เบตง เป็นวันที่ 3 ส่งผลให้สภาพท้องฟ้าสลัว มีม่านหมอกกระจายเต็มท้องฟ้า โดยเฉพาะภูเขารอยต่อประเทศมาเลเซียจะเห็นหมอกควันหนาแน่นและมองเห็นชัดเจน ล่าสุดสำนักงานจัดการภัยพิบัติของอินโดนีเซียเตือนว่า...

เราจะใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศในการติดตามไฟป่าและหมอกควันอย่างไร?

เราจะใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศในการติดตามไฟป่าและหมอกควันอย่างไร?
"เราจะใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศในการติดตามไฟป่าและหมอกควันอย่างไร? Click ด่วนเลยครับ"