• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ลงพื้นที่

ลงพื้นที่

ไทย

รมว.วท. ลงบาเจาะ ยืนยันใช้ดาวเทียมสนับสนุนการแก้ปัญหาในพื้นที่

วันนี้ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ เดินทางยังอำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในการดูแลผืนป่าของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA ดำเนินการใช้ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์เพื

GISTDA ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง สำรวจและจัดเก็บข้อมูลแปลงเกษตรกร ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง ดำเนิน การจัดทำระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศโครงการหลวง ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการ ดำเนินโครงการของมูลนิธิโครงการหลวง โดยนำข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน  ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงไทยโชต ข้อ

GISTDA เกาะติดสถานะการณ์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 GISTDA ได้ลงพื้นที่เกาะติดสถานะการณ์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี จ.นราธิวาสโดยได้รับความร่วมจากสำนักงานจังหวัดนราธิวาส,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดนราธิวาส นำเฮลิคอปเตอร์จากหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสสำ

ผสทอภ. และทีมงาน GISTDA ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส

ผสทอภ. และทีมงาน GISTDA ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ร่วมสังเกตุการณ์การ

"โค่นยางพาราของเรา-เขาบูโดยั่งยืน" โดยเครือข่ายภาคประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนบริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี พร้อมกันนี้ทางทีมงานข่าว 3 มิติ ได้ขอสัมภาษณ์

หน้า

Subscribe to RSS - ลงพื้นที่