นักเรียน

Undefined

ค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ ครั้งที่ 22 จ.อุดรธานี

 รู้ยัง.....GISTDA เริ่มแล้วนะครับกับกิจกรรมค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2558 ณ ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา จ.อุดรธานี