• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สัมนา sme

สัมนา sme

ไทย

GISTDA ร่วมจัดนิทรรศการงานสัมมนา "การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP" จ.สตูล

วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 GISTDA เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานสัมมนา "การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP" เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้านสินค้าผักและผลไม้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ด้วย Thai GAP ณ ห้องประชุมอภัยนุราช 1 โรงแรมสินเกียรติบุรี จ.สตูล

Subscribe to RSS - สัมนา sme