วันเด็กแห่งชาติ

Undefined

จิสด้า จัดงานวันเด็ก 3 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 10-12 มกราคม 2562

 

491822.jpg

จิสด้าร่วมจัดวันเด็ก 3 แห่ง เน้นปลูกฝังเยาวชนให้ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" ตามคำขวัญจากนายกรัฐมนตรี

วันที่ 13 มกราคม 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 3 แห่ง คือ Space Inspirium ภายในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บริเวณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนโยธี และทำเนียบรัฐบาล มุ่งปลูก

GISTDA แจกของขวัญวันเด็ก 2560 " เข้าชม SPACE INSPIRIUM ฟรี 3 วัน !! "

GISTDA แจกของขวัญวันเด็ก 2560 " เข้าชม SPACE INSPIRIUM ฟรี 3 วัน !! "

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 9 – 10 มกราคม 2558 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ และสวนเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซี่งได้รับความสนใจจากเด็ก และผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ โดยได้รับการสนับส