• ภาษาไทย
  • English

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุประเภทได้

กระทรวงวิทย์ฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

2 ผลงานสุดยอดไอเดียคว้ารางวัลชนะเลิศ UAV Application 2018

โค้งสุดท้ายในการคัดเลือกหาสุดยอดไอเดียเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในงาน THAILAND AEROSPACE YOUTH FORUM อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หร

จิสด้าร่วมกับพันธมิตรเปิดเวทีสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยต่อยอดความคิดสู่นวัตกรรมอวกาศ

   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า จับมือศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทั้ง 5 แห่งจากทั่วประเทศ ได้แก่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ภาควิชาวิศวกร

จิสด้า ถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการต้นแบบของมูลนิธิชัยพัฒนา

001.jpg

002.jpg

จิสด้าจัดเต็ม...แสดงผลงานนวัตกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศ เน้นสร้างคุณค่าเชิงสังคมและเศรษฐกิจกับประเทศ

31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): สทอภ.

จิสด้าและเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด สัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ให้กับเกษตรกรและชุมชน ในจังหวัดร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA จัดสัมมนาให้ความรู้การบริหารจัดการการเกษตรเชิงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีภูมิสาร สนเทศ และระบบภ

GISTDA และ มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมสำรวจและเก็บข้อมูล กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ในพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ และสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

     ระหว่างวันที่ 19 – 25 สิงหาคม 2561 GISTDA และมูลนิธิชัยพัฒนา ลงพื้นที่ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” กลุ่มที่ 1 บ้านหนองไผ่ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ และ กลุ่มที่ 9 บ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ของ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิ

จิสด้าผนึกพันธมิตร สวทช. ปลุกกระแสงานวิจัยในอวกาศปี 2

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.

ชาวจิสด้าร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 จิสด้าร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

ยืนยัน THEOS-2 ไม่มีใบสั่ง

โครงการ THEOS-2  เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 เพื่อการจัดหาดาวเทียมถ่ายภาพเพื่อทดแทนดาวเทียมไทยโชตในปัจจุบันที่ครบอายุการใช้งานและระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้งานที่ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลทุกชุดให้ค

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมอื่นๆ