• ภาษาไทย
  • English

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุประเภทได้

จิสด้า ส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ G-Rice Thungkula ร่วมกับชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

   ระหว่างวันที่ 1 - 5  เมษายน 2562 GISTDA ลงพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดสุรินทร์ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลา G-Rice Thungkula” โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดสุรินทร์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการบริหารจัดการเชิง

UAV STARTUP 2019 Pitching Concept Idea โดย GISTDA และ NIA เฟ้นหาไอเดียธุรกิจนวัตกรรม

3 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (จิสด้า)​ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดการแข่งขัน Pitching Concept Idea ประกวดข้อเสนอโครงการ ของการประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV STARTUP 2019 ณ อุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

จิสด้าร่วมจัดภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม รศ. เย็นใจ สมวิเชียร เหรัญญิกมูลนิธิโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ สอวน.

จิสด้า กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

      ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2562 ณ พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ และ วันที่  11 - 13 มีนาคม 2562 ณ พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี และ โครงการ

ทำความรู้จัก "สุวรรณภูมิ ภูมิอารยธรรมเชื่อมโลก"

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเชื่อมโยงจิตวิญญาณ ของคนทั่วโลกให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

สู่การสร้างแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้อารยธรรมที่มีความแตกต่างและซับซ้อนทางสังคม

 

 

จิสด้า ถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศติดตามการสร้างคุณค่าและมูลค่าของเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์

          วันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ นายธนากร สงวนตระกูล นักภูมิสารสนเทศชำนาญการพิเศษ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้ถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัต

ครั้งแรกของไทย...จิสด้าจับมือไบโอเทค เตรียมส่งโปรตีนไปทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ หรือ ISS

เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือไบโอเทค ส่งมอบโปรตีนให้กับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ JAXA ณ เมืองสึกุบะ ประเทศญี่

อาชีวะสุดเจ๋งคว้ารางวัลพัฒนานวัตกรรม GNSS ระดับประเทศ

12 มกราคม 2562 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี/ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมอื่นๆ