• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุประเภทได้

อว.ใช้ iMap สนับสนุนการบริหารข้อมูลเชิงพื้นที่ในสถานการณ์ COVID ในเขต กทม. ให้กับ ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ใช้ระบบบูรณาการข้อมูลที่เรียกว่า iMAP สนับสนุนการบริหารข้อมูลเชิงพื้นที่ในสถานการณ์โควิด – 19 ให้กับ ศปก. ศบค.

คอนเฟิร์ม!!! ดาวเทียม THEOS-2 ที่สร้างโดยคนไทยเสร็จตามแผนปลายปีนี้ พร้อมส่งขึ้นสู่อวกาศกลางปี 65

          ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA กล่าวว่า การดำเนินโครงการ THEOS-2 มีความคืบหน้าไปมาก ตอนนี้สำเร็จไปกว่า 65% ของแผนงานที่วางไว้แล้ว ประเทศไทยจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ในไม่ช้านี้  โดยการดำเนินงานของระบบ THEOS-2 นั้นแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คื

12 หน่วยงาน ผนึกกำลังจัดตั้ง “ภาคีความร่วมมืออวกาศไทย” หวังใช้เทคโนโลยีอวกาศพัฒนาคน ยกระดับอุตสาหกรรมไทย

12 หน่วยงาน ผนึกกำลังจัดตั้ง “ภาคีความร่วมมืออวกาศไทย”
หวังใช้เทคโนโลยีอวกาศพัฒนาคน ยกระดับอุตสาหกรรมไทย

GISTDA เยี่ยมชมบริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด 1 ในบริษัทไทยผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบดาวเทียมเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรม Aerospace

GISTDA เข้าเยี่ยมชมภารกิจ ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ

25 มีนาคม 2564  นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ สทอภ.  พร้อมคณะ ได้มีโอกาสเข้าร่วมศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการของ ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ (ศปอว.ทอ.) ในช่วงเช้าของวันนี้ โดยมี พล.อ.ต.ไพฑูรย์ เหลืองตระกูล ผู้บัญชาการ ศปอว.ทอ.

GISTDA ลงพื้นที่จังหวัดน่าน นำ Local Partner ทวนสอบ (Verification) ประเด็นสำคัญ เพื่อกำหนด High Level Design

วันที่ 18-19 มีนาคม 2564 GISTDA โดย Local Partner และผู้แทนจาก AIRBUS ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายเชิงองค์รวม – AIP : ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่าน” ณ วิทยา

GISTDA..ร่วมติดตาม ชี้เป้าผักตบชวา

11 มี.ค.64 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา โดยได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและแนวทางการดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ปีงบประมาณ 2564 ด้ว

GISTDA จับมือ C.P. GROUP ลงพื้นที่บ้านสบขุ่น พัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อสร้างความยั่งยืนภายใต้ “สบขุ่นโมเดล” จังหวัดน่าน

วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2564 GISTDA โดย กลุ่มภารกิจพิเศษด้าน AIP  ร่วมกับ สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมมาภิบาล และสื่อสารองค์กร  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หรือ C.P.

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมอื่นๆ