• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุประเภทได้

GISTDA นำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงาน เรื่อง (ร่าง) พระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. .... ให้กับคณะอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศ

เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2564 คณะผู้แทน GISTDA ประกอบด้วย นายพีร์ ชูศรี (รอง ผสทอภ.) นางสาวระวีวรรณ นุชประมูล (ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์) นางสาววิลาวัณย์ พิพัฒน์จิรัฐิติกาล (นักยุทธศาสตร์ชำนาญการ) และนายต่อวงศ์ อยู่ยอด (นักวิเทศสัมพันธ์) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจ

GISTDA จับมือ Cabinet Office และ Multi GNSS Asia ดันต้นแบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติล่วงหน้าด้วย QZSS Short Message เฟ้นหาสุดยอดนักพัฒนานวัตกรรม บนเวทีระดับนานาชาติ

GISTDA ร่วมกับ Cabinet Office of Japan (CAO) และ Multi-GNSS Asia ภาคีความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมระบุตำแหน่ง (Global Navigation Satellite System : GNSS) ในภูมิภาค เอเชีย- โอเชียเนีย ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีอวกาศที่เป็นรูปธรรม และจับต้องได้มากที่สุดในชีวิตประจำวัน  นอกจากนี้พื

ผู้บริหาร GISTDA ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564  ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

GISTDA ใช้ข้อมูลจากระบบ COVID-19 iMap ประเมินผลการใช้งาน “ไทยชนะ”

วันนี้ (19 มกราคม 2564) ข้อมูลบางส่วนจากระบบ COVID-19 iMap ที่ GISTDA พัฒนาขึ้น ได้ถูกนำเสนอในรายการแถลงสถานการณ์ COVID-19 เพื่อรายงานการติดตามจำนวนผู้เข้าใช้งานระบบไทยชนะจากทั่วประเทศว่าจังหวัดไหนมีการใช้ไทยชนะมากที่สุด และกิจกรรมหรือกิจการใดที่มีการประเมินจากพี่น้องประชาชนในระดับดีที่สุด โดยเรา

GISTDA ร่วมหารือกับ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ในการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาบริหารจัดการด้านสาธารณสุขภายใต้สถานการณ์ Covid-19

ด้วย โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ขอรับการสนับสนุนจาก GISTDA. เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาบริหารจัดการด้านสาธารณสุขภายใต้สถานการณ์ Covid-19 เพื่อติดตาม และประเมินคนไข้ที่มารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโรค Covid-19 จำนวน 2 กรณี ได้แก่

คนไทยสร้างระบบควบคุมดาวเทียมได้เองแล้ว

ปัจจุบันคนไทยสามารถสร้างต้นแบบระบบควบคุมดาวเทียมเปรียบเสมือนเป็นสมองดาวเทียม ซึ่งต้องทำงานได้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูง เนื่องจากหากมีปัญหาระหว่างปฏิบัติภารกิจ การซ่อมบำรุงค่อนข้างลำบากและมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ดังนั้นดาวเทียมทุกดวงจึงต้องมีสมองสั่งการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และแก้ปัญห

ไทยเป็น 1 ใน 4 ประเทศ ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีอวกาศช่วยจัดการวิกฤติ COVID-19

เมื่อเดือนธันวาคม 2563 Space Applications Section, UN-ESCAP ได้จัดทำรายงานบทวิเคราะห์เบื้องต้นของนโยบายการตอบสนองและการฟื้นฟูต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยยกตัวอย่างกรณีสำคัญใน 4 ประเทศ ได้แก่ จีน สาธารณรัฐเกาหลี อินโดนีเซีย และไทย ที่ประสบความส

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมอื่นๆ