• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุประเภทได้

Lloyd's register ประกาศรับรองมาตรฐาน AS9100D หรือ “ระบบการจัดการคุณภาพ

Lloyd's register ประกาศรับรองมาตรฐาน AS9100D หรือ “ระบบการจัดการคุณภาพ – ข้อกำหนดสำหรับองค์กรการบิน อวกาศ และการป้องกันประเทศ” ให้กับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)เพื่อแสดงความพร้อมขององค์กรในการผลักดัน

GISTDA ร่วมงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง

วันนี้ นายตติยะ ชื่นตระกูล ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ GISTDA  นำทีมเข้าร่วมประชุมพร้อมจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน “การนำงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง”  ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดลำปางใน 4 ด้าน ได้แก่ การท่องเที่ยววิถีชุมชน เกษตรปลอดภัย ก

ดูแลรักษาป่าชุมชนด้วย เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ทีม GISTDA ลงพื้นที่หารือร่วมกับผู้นำเครือข่ายป่าชุมชน ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และร่วมกับผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องของการจำแนกชนิดป่าและความหนาแน่นเรือนยอดจากเทคนิควิธีการภูมิสารสนเทศ โดยมุ่งหวังนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญสำหรับการบริหารจัดการท

GISTDA ร่วมหารือกับ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น โครงการนำร่องเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านภูมิสารสนเทศในการวางแผนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและลดอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่  11 พ.ย.

ผู้อำนวยการ GISTDA และคณะ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย เพื่อหารือถึงโอกาสในการสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

10 พฤศจิกายน 2563 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA  และคณะ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย H.E. Mr. Lorenzo Galanti

GISTDA หารือ สตช. วางแผนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและลดอุบัติเหตุ

วันนี้ GISTDA นำทีมโดย พี่นก ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล (ผอ.สปภ.) และทีมงาน ร่วมหารือและนำเสนอแนวทางการจัดทำโครงการนำร่องเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านภูมิสารสนเทศในการวางแผนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและลดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่ สน.วังทองหลาง และ สน.บึงกุ่ม (เขตนครบาล 4) โดยใช้ feature ระบบ iZ

GISTDA หารือ กับทีม สอท. ฝรั่งเศส

6 พ.ย. 2563 // ทีม GISTDA นำโดย ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA หารือกับทีม สอท. ฝรั่งเศส นำโดยอุปทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย โดยทั้ง 2 ฝ่าย เห็นพ้องกันในเรื่องของประเด็นที่จะนำไปบรรจุไว้ใน Roadmap ความสัมพันธ์ ไทย-ฝรั่งเศส ที่มุ่งเน้นความร่วมมือที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ได้แก่

GISTDA ร่วมเปิด“ศูนย์การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเตรียมรับมือสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงวิกฤติ”

4 พฤศจิกายน 2563 ดร.ปกรณ์  เพ็ชรประยูร หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ ตัวแทนจาก GISTDA เข้าร่วมพิธีเปิด “ศูนย์การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเตรียมรับมือสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงวิกฤติ” 

GISTDA นำเสนอโครงการอารยธรรมสุวรรณภูมิ

วันนี้ ทีม GISTDA นำโดย ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการโครงการสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยนายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการ GISTDA และ ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล ผอ.สำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ  ร่วมกับ ทีม มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าพบรองนายกรัฐมนตรี (วิษณุ เครืองาม) เพื่อนำเสนอแนวทางการขับเคล

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมอื่นๆ