• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การเยี่ยมชมกิจกรรม สทอภ.

การเยี่ยมชมกิจกรรม สทอภ.

ข่าวการเยี่ยมชมดูงานของ GISTDA ทั้งหมด

(การเยี่ยมชมดูงาน)

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

          คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562

อาจารย์และนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย จาก โรงเรียนสาธิต ปทุมวัน เยี่ยมชมกิจการ จิสด้า

          เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. อาจารย์และนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย จาก โรงเรียนสาธิต ปทุมวัน จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดยเข้าดูงานในส่วนของ

คณะอาจารย์ผู้สอน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมกิจการ จิสด้า

          เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. คณะอาจารย์ผู้สอน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดย ผอ.สปท./หน.กภด.

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร Regional Training Course : Data Analytic for Sustainable Development จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมดูงาน จิสด้า

          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้.

มหาวิทยาลัยเกตรศาสตร์เยี่ยมชมกิจการ จิสด้า

          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. คณะอาจารย์และนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยเกตรศาสตร์จำนวน 68 คน เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดยเข้าดูงานในส่วนของ

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน เข้าเยี่ยมชม Gistda เพื่อผลักดันและเผยแพร่ศักยภาพการลงทุนของไทย

          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เยี่ยมชมกิจการ จิสด้า

          เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. คณะอาจารย์และนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดยเข้าดูงานในส่วนของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เยี่ยมชมกิจการ จิสด้า

          เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. คณะอาจารย์และนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดยเข้าดูงานในส่วนของ

เจ้าหน้าที่การข่าวเยี่ยมชม SKP

          2 สิงหาคม 2562 กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ นำนายทหารประทวนจากหลักสูตร เจ้าหน้าที่ข่าวอากาศขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 เยี่ยมชมจิสด้า ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ทั้งนี้ เข้าเยี่ยมชมภารกิจและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ การบริหาร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าเยี่ยมชมกิจการ จิสด้า

         เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. คณะอาจารย์และนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 53 คน เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดยเข้าดูงานในส่วนของ

หน้า

Subscribe to RSS - การเยี่ยมชมกิจกรรม สทอภ.