• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

หอการค้า

หอการค้า

ไทย

พิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง ระหว่าง สทอภ. กับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

     เมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 ทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้จัดงานแถลงข่าว พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่าง สวทช.

Subscribe to RSS - หอการค้า