• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

LOI

LOI

ไทย

พิธีลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ระหว่าง สทอภ.-Centre National d’EtudesSpatiales ประเทศฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ได้มีการจัดพิธีลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent–LOI) เรื่อง ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) และ Centre National d’EtudesSpatiales (CNES) ประเทศฝรั่งเศส ณ ห้อง Visionizationชั้น 6 สทอภ.

พิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง ระหว่าง สทอภ. กับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

     เมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 ทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้จัดงานแถลงข่าว พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่าง สวทช.

Subscribe to RSS - LOI