• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คืนความสุข

คืนความสุข

ไทย

แถลงข่าว "คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน"

     โดยความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557 ณ ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ

โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน)

Subscribe to RSS - คืนความสุข