• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

เปิดตัว กิจกรรมเทิดพระเกียรติ

GISTDA เปิดตัวกิจกรรม"ปักหมุดถวายพระพรทรงพระเจริญ"

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 GISTDA กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดตัวกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "ปักหมุดถวายพระพรทรงพระเจริญ  "ผ่านระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : “ตามรอยพระบาทยาตรา มหาราชาบรมราชินีนาถรั

Subscribe to RSS - เปิดตัว กิจกรรมเทิดพระเกียรติ