ราชินี

Undefined

เว็บไซต์ตามรอยพระบาทยาตรามหาราชาบรมราชินีนาถรักษ์แผ่นดิน

เว็บไซต์ตามรอยพระบาทยาตรามหาราชาบรมราชินีนาถรักษ์แผ่นดิน
ตามรอยพระบาทยาตรามหาราชาบรมราชินีนาถรักษ์แผ่นดิน : ระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นี้ พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2557 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...