• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ชุมชน

ชุมชน

ไทย

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล GIS ณ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

     เริ่มแล้วครับ....สำหรับการลงพื้นที่ของ GISTDA เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล GIS โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ซึ่งเป็น 1 ในโครงการ GISTDA เพื่อบ้านเกิด ที่มีนางมิ่งขวัญ กันธา นักพัฒนาธุรกิจ สำนักพัฒนาธุรกิจ เป้นหัวหน้าโครงการ ระหว่างวันที่ 7-8

Subscribe to RSS - ชุมชน