• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GIS

GIS

ไทย

หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 จิสด้า ได้จัดฝึกอบรมในหัวข้อ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (GIS for Civil Aviation Authority of Thailand) ณ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยมีนางสาวปราณปริยา วงค์ษา รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้การต้อนรับ

หลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในงานที่ดินของกองทัพบก รุ่นที่ 2

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สนง.พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า จัดฝึกอบรมให้หัวข้อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในงานที่ดินของกองทัพบก รุ่นที่ 2 ซึ่งดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระหว่างกองทัพบกกับจิสด้า ณ อาคารสถาบันวิทยา

หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน (GIS for Beginners)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 จิสด้า ได้จัดฝึกอบรมในหัวข้อ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน (GIS for Beginners) ณ อาคาร GISTDA Academy โดยมี ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ ให้การต้อนรับ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล GIS ณ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

     เริ่มแล้วครับ....สำหรับการลงพื้นที่ของ GISTDA เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล GIS โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ซึ่งเป็น 1 ในโครงการ GISTDA เพื่อบ้านเกิด ที่มีนางมิ่งขวัญ กันธา นักพัฒนาธุรกิจ สำนักพัฒนาธุรกิจ เป้นหัวหน้าโครงการ ระหว่างวันที่ 7-8

หน้า

Subscribe to RSS - GIS