ประวัติ

Undefined

"เรามารู้จักประวัติท่าน รมว.วท. กันดีกว่า"

"เรามารู้จักประวัติท่าน รมว.วท. กันดีกว่า"
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่งปัจจุบัน • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(รมว.วท.) เกิดวันที่ 7 กันยายน 2498 การศึกษา • ปริญญาเอก นโยบายและการจัดการสาธารณะ (Public Policy and Management), Wharton School, University of Pennsylvania, ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2529 - 2534) Dissertation Topic “Effects of Rate of Return and Environmental Regulations on the Productivity Performance in the U.S. Electric Utility Industry” • ปริญญาโท นโยบายและการจัดการสาธารณะ (...