• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การจัดอบรม

การจัดอบรม

ไทย

GISTDA และ สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำและการใช้น้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ภายในเขตสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา

ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำและการใช้น้ำเพื่อการเกษตร ภายในเขตสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา หรือ RID8 GI-Innovation for Sustainable Agriculture and Water Management System พัฒนาขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา และ GISTDA โดยมีวัตถุประสงค์ เพื

GISTDA ร่วมกับ ททท. พัฒนาและฝึกอบรมการใช้งาน ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวออนไลน์

วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2560 GISTDA และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย : ททท. ได้จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวออนไลน์ ที่ ททท.

GISTDA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558”

    GISTDA ได้มีการจัดอบรม “ระบบการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558” ณ ห้องประชุม บีบี 201 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557

Subscribe to RSS - การจัดอบรม