• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย

โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร เยี่ยมชมดูงาน อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในวันที่ 10-11 กันยายน 2557

     นายชัยยันต์  เมาลานนท์  ผู้อำนวยการ สำนักปฎิบัติการดาวเทียม  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)  ให้เกียรติต้อนรับ คณาจารย์และนักเรียน โรงเรียน เทศบาลอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำโครงการศึกษาดูงาน สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม ไทยโชต อุทยานรังสรรค์นวัตกรรม

Subscribe to RSS - โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย