• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เยี่ยมชมดูงาน อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557

     นายชัยยันต์   เมาลานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักปฏิบัติการดาวเทียม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)  ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ  คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน สถ

Subscribe to RSS - มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี